VitePress won. This theme is now DEPRECATED. Switch to our VitePress theme.